19. května 2013

Výstava historických loutek a loutkových divadel ze soukromé sbírky Marie a Pavla Jiráskových.
Zámek a park v Lešné